Darbo užmokestis

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas), neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. II ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

Komisijos pirmininkas

1

1847,88

1

1847,88

Komisijos nariai

4

1276,94-1462,91

4

1276,94-1462,91

 

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę, priemokas), neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. II ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

Skyriaus vedėjas

1

1589,49

2

913,50-1562,09

Vyriausiasis specialistas       (A lygis 13 kategorija)

4

846,81-1430,55

3

1019,46-1430,55

Vyriausiasis specialistas       (A lygis 12 kategorija)

1

-*

2

810,80-1011,64

Vyriausiasis specialistas       (A lygis 11 kategorija)

-**

-**

1

1167,19

Vyriausiasis specialistas       (A lygis 9 kategorija)

1

834,42

-**

-**

 

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas), neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. II ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

Vyriausiasis buhalteris

1

1136

1

1136,44

Vyriausiasis specialistas

1

876,85

2

743,85-1065,40

Specialistas

6

355 – 876,85

4

709,92-1066,19

 

*Informacija apie darbo užmokestį neskelbiama, nes valstybės tarnautojas nedavė sutikimo, nustatyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 punkte.

**Dėl valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijų, nustatytų Valstybės tarnybos įstatymo 3 priede, pakeitimo nuo 2017 m. sausio 1 d. nustatyta aukštesnė valstybės tarnautojo pareigybės kategorija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-19