Paskatinimai ir apdovanojimai

2016 metais buvo skatinti 7 valstybės tarnautojai:

  • 1 valstybės tarnautojui skirta vienkartinė piniginė išmoka atlikus ypatingos svarbos užduotį;
  • 2 valstybės tarnautojams skirtos vienkartinės piniginės išmokos įstatymo nustatytų švenčių proga;
  • 4 valstybės tarnautojams skirtos vienkartinės piniginės išmokos gerai įvertinus tarnybinę veiklą kalendoriniais metais.

Per 2017 m. I-II ketvirčius paskatinimų ir apdovanojimų neskirta. 2017 m. III ketvirtyje 1 darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, skirta premija, atlikus vienkartinę ypač svarbią įstaigos veiklai užduotį.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-19