Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Išvada dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė (2014-2015 m.)

Išvada dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė (2016 m.)

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, įvertinusi aukščiau pateiktoje Išvadoje nurodytą informaciją, nustatė, kad Komisija korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko aktualioje Komisijos veiklos srityje bei išsamiai ir objektyviai įvertino veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. STT priėmė sprendimą korupcijos rizikos analizės nagrinėtoje Komisijos veiklos srityje 2016 m. neatlikti.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-25