Darbo užmokestis

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas), neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m. 

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

 

       

Komisijos nariai

5

2008

5

3551

 

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokas), neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m. 

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

Skyriaus vedėjas

2

2038

2

2159

Patarėjas

1

*

2

2238

Vyriausiasis specialistasVyriausiasis specialistas     Vyriausiasis specialistas      7 1666 6 1820
         
         

* nesutiko skelbti

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, kintamąją dalį,  priemokas), neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m. 

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis €

 

       

Specialistas

5

1510

5

1737


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-01