Komisijos pirmininkė dalyvauja LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto organizuojamuose klausymuose (Gedimino pr. 53, LR Seimas , I-ieji rūmai)

Seimo Teisės ir teisėtvakos komitete 2019 m. spalio 14 d. vyksta klausymai dėl Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-534 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3015, Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 20, 28, 36, 40, 44, 51, 56, 59, 67, 79 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 791, 792 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-3016, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3017, kuriuose dalyvauja Mokestnių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyraiusybės pirmininkė Edita Galiauskaitė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-15