Karjeros galimybės

Valstybės tarnybos departamento skelbimus apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas kitose įstaigose rasite čia.

Vadovaujantis Pretendentų į Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius atrankos aprašu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8b904e035a911e99595d005d42b863e), paskelbta atranka Mokestinių ginčų komisijos nario pareigoms užimti.

Skelbimo nuorodos:
http://tm.lrv.lt/lt/konkursai/kiti-konkursai-ir-atrankos
http://finmin.lrv.lt/lt/skelbimai/mokestiniu-gincu-komisijos-prie-lietuvos-respublikos-vyriausybes-nario-atranka 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-30