Korupcijos prevencija

Siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ir savivaldybių įstaigų procedūras bei procesus, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Komisijos veiklos srityse 2016 –2019 m. neatliko.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nebuvo atliekamas, nes Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje nurodytais klausimais teisės aktų projektai nebuvo rengiami.

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas

Eil. Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Kas skiria į pareigas

1.

-

Komisijos pirmininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė bendru finansų ministro ir teisingumo ministro teikimu

2.

-

Komisijos narys

Lietuvos Respublikos Vyriausybė bendru finansų ministro ir teisingumo ministro teikimu

3.

Skundų nagrinėjimo skyrius

Skyriaus vedėjas

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas

4.

Bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus vedėjas

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas

Informacija apie Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės STT pateiktus prašymus pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį

Eil. Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Prašymo pateikimo STT data

1.

Skundų nagrinėjimo skyrius

Skyriaus vedėjas

2017-01-12

2.

Bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus vedėjas

2017-08-18

3.

Skundų nagrinėjimo skyrius Skyriaus vedėjas 2019-01-02

 

 

 

 

Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo yra

Bendrųjų reikalų skyriaus patarėjas

Gintautas Vilkelis

Tel. (8 5) 268 4021

El.p. gintautas.vilkelis@mgk.lt

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai.

Visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba užpildydami pranešimo formą internetu.

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekia užtikrinti veiklos skaidrumą, mažinti savo darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos pasireiškimo lygį, identifikuojant ir prevenciškai valdant darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos riziką.

Korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijoje galite dalyvauti ir Jūs!

Jeigu turite informacijos, susijusios su Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbuotojų korupcine ir kita nesąžininga veikla, praneškite mums! Tai galite padaryti:

  • raštu - tiesiogiai atvykus į Komisiją (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), informaciją atsiuntus paštu ar per pasiuntinį;
  • elektroniniu paštu adresu info@mgk.lt;
  • žodžiu - tiesiogiai asmeniui atvykus į Komisiją. Atvykusiam į Komisiją asmeniui sudaroma galimybė informaciją išdėstyti raštu;
  • telefonu.

Informacija žodžiu ir/ar telefonu pranešėjo pasirinkimu pateikiama:

  • Komisijos pirmininkei Editai Galiauskaitei telefonu (8 5) 268 4000;
  • Komisijos darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją - Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai Rūtai Mockevičienei telefonu (8 5) 268 4014
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-21