Visos naujienos

high-level-rack-gdda86670f_1280.jpg
2022 12 01
Mokestiniai ginčai dėl prekių muitinės vertės: ar galima išvengti klaidų?

Mokestinių ginčų praktika rodo, jog glaudus ryšys su pardavėju (eksportuotoju), pernelyg maža importuojamų prekių kaina, netinkamai aprašyta prekė – tai aplinkybės, kurios gali lemti papildomus iššūkius ir importo mokesčius.

scissors-g943b627ed_1280.jpg
2022 11 29
Ką svarbu žinoti verslui apie mokestinius nuostolius: 10 pagrindinių taisyklių

Mokestinių ginčų komisija, atsižvelgdama į ginčų praktiką, pristato kokias klaidas daro verslas, pripažindamas nuostolius ir pateikia patarimus kaip šių klaidų išvengti. Lietuvoje už 2021 metus  apie 43 000 verslo subjektų arba 28 proc. visų įregistruotų įmonių deklaravo mokestinius nuostolius, kurie susidaro, kai leidžiami ...

2022 11 17
PRANEŠIMAS

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 7 d. pasitarimo protokolo Nr.32 punktą Nr.1 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir išlaidų mažinimo viešajame sektoriuje” pagal Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) pirmininko 2022-09-26 įsakymą Nr. 1-30 „Dėl energijos išteklių taupymo ir nuotolinio darbo organizavimo“ i n f o r m u o j a m e, kad: 1. Komisijoje darbas nuo 2022 m. spalio 17 d. iki 2023 m. kovo 1 d. kiekvienos darbo savaitės penktadieniais ir pirmadieniais organizuojamas nuotoliniu būdu.

countryside-g19be480f5_1280.jpg
2022 11 16
Žemės mokestis – kokios galimybės ginčyti

Mokestinių ginčų komisija, atsižvelgdama į iš gyventojų gaunamus klausimus, informuoja apie galimybę apskųsti mokesčių inspekcijos žemės mokesčio deklaracijoje nurodytą žemės mokestį ir pateikia informacija, kokie ginčai kyla. 

futbolo nuotrauka 2.jpg
2022 11 14
Sporto treneriams išmokėto atlygio mokestinis vertinimas: atlyginimas už paslaugą ar darbo užmokestis?

Mokestinių ginčų komisija pristato dar vieną neseniai pasibaigusį mokestinį ginčą, susijusį su sporto veikla ( Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022-10-19 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1010-602/2022). Primename, kad anksčiau buvo pristatyta su maistpinigių apmokestinimu susijęs mokestinis ...

b947bb3ed4db8518ac8fce463e862f4d-m.jpg
2022 11 06
Sportininkams išmokėti maistpinigiai pripažinti apmokestinamomis pajamomis

Mokestinių ginčų komisija pristato pasibaigusį mokestinį ginčą, susijusį su sportininkų ir su jų rengimu susijusių asmenų gautų pajamų apmokestinimu.

question-mark-g23d1d794d_1280.jpg
2022 10 23
Prisimenant mokestinę konferenciją: pagrindinės tezės ir diskusiniai klausimai

Mokestinių ginčų komisija pristato svarbiausias mokslinės-praktinės konferencijos ,,Mokestiniai ginčai ir mokesčių teisės problemos” tezes ir iškeltus klausimus diskusijai.

Pranešėjai.jpg
2022 10 14
Mokestininkus praktikus ir mokslininkus apjungiančioje konferencijoje buvo pristatytos aktualios mokesčių teisės problemos ir pasiūlymai

Pasibaigė antroji Mokestinių ginčų komisijos su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu organizuota konferencija ,,Mokestiniai ginčai ir mokesčių teisės problemos“.

cover.jpg
2022 09 30
Kviečiame į mokestinę konferenciją ,,Mokestiniai ginčai ir mokesčių teisės problemos“!

Spalio 13 dieną Mokestinių ginčų komisija kartu su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu jau antrą kartą organizuoja konferenciją apmokestinimo ir mokestinių ginčų tema.

3.jpg
2022 09 23
Teisingumo Teismas suteikė galimybę susigrąžinti mokesčio permoką

Mokestinių ginčų komisija pristato naujausią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas arba ESTT) sprendimą, susijusį su teisės į PVM atskaitą pripažinimu (ESTT 2022 m. rugsėjo 15 sprendimas byloje Nr. C-227/21). Šis sprendimas, esant panašioms situacijoms, tapo privalomu ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos valstybių ...

lygsvara.png
2022 08 12
Palanki mokesčių mokėtojams praktika atleidžiant nuo sankcijų

Mokestinių ginčų komisija pristato naujausią mokesčių mokėtojams palankią teismų praktiką, susijusią su atleidimu nuo baudų ir delspinigių.

ES teisingumo teismas.jpg
2022 07 01
Teisingumo teismas priėmė nepalankų verslui sprendimą ARVI byloje

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo teismas, ESTT ) paskutinę šių metų birželio mėnesio dieną paskelbė sprendimą byloje C-56/21, Arvi ir ko (toliau – ARVI) prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurioje buvo išnagrinėtas Mokestinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) pateiktas prašymas priimti ...

Įrašų
puslapyje
1 2 3 4 Pirmyn