Apskritojo stalo diskusija

Data

2017 11 28

Įvertinimas
3
vmi-1.png

2017 m. lapkričio 29 d. nuo 13.30 valandos Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Komisija) vyks susitikimas - apskritojo stalo diskusija su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) atstovais, kurio metu bus aptariami bendradarbiavimo plėtojimo ir aktualių mokestinių ginčų praktikos nagrinėjimo klausimai. Apskritojo stalo diskusijoje dalyvaus VMI prie FM atstovai - VMI prie FM viršininkė Edita Janušienė, viršininkės pavaduotojas Artūras Klerauskas, Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė, Teisės departamento Apeliacijų skyriaus vedėjas Kęstutis Kadonas, Kontrolės departamento direktorė Eglė Ramanauskienė ir Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento direktorė Vaimira Jakienė bei Komisijos atstovai - Komisijos pirmininkė Edita Galiauskaitė, Komisijos nariai Martynas Endrijaitis, Rasa Stravinskaitė, Andrius Venius ir Lina Vosylienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Rūta Mockevičienė bei Skundų nagrinėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas Stasys Čipkus.