2024-02-27

Darbą baigianti Komisijos narė Rasa Stravinskaitė linki protingų ir subalansuotų mokestinių ginčų sprendimų

 

Mokestinių ginčų komisijos narė Rasa Stravinskaitė po daugiau kaip 12 metų baigia darbą Komisijoje. Dirbdama Komisijos nare, Rasa dalyvavo priimant daugiau kaip 2730 sprendimų, dalinosi savo ekspertinėmis žiniomis su kolegomis ir užsitikrino mokesčių profesionalo vardą. Komisijos narės klausiame, kaip ji jaučiasi palikdama Komisiją, ką labiausiai atsimena iš darbo Komisijoje, ką siūlytų keisti mokestinių ginčų srityje ir ką patartų ginčo šalims.

Praėjote ilgą kelią mokestinių ginčų srityje. Kaip jaučiatės po daugiau kaip 12 metų palikdama Komisiją?

Jaučiuosi ramiai ir šiek tiek keistai, nes mokestiniai ginčai bus nagrinėjami ir toliau, tik šiame procese aš jau nebedalyvausiu.

Kodėl pasirinkote mokestininko teisininko kelią? Ar norėtumėte keisti šią sritį į kitą sritį, nesusijusią su mokesčiais?

Pasirinkimas buvo atsitiktinis ir jis įvyko prieš pat tolimuosius 2000 m. VU teisės fakultete esu baigusi kitą, nors taip pat viešosios teisės specializaciją – baudžiamąją teisę ir labai norėjau dirbti šioje srityje, tačiau gyvenimas susiklostė visai kitaip. Iš pradžių dirbau krašto apsaugos sistemoje teisinės priežiūros, taip pat atstovavimo civilinių, darbo-tarnybos ginčų srityje. O prieš pat 2000 m. gavau pasiūlymą dirbti gana naujoje mokestinių teisinių santykių srityje–nagrinėti mokestinius ginčus centrinio mokesčių administratoriaus įstaigoje. Tai suviliojo, nes tai buvo nauja, kaip ir visa tuo metu tik besiformuojanti mokesčių sistema. Šioje veiklos srityje šalia didžią patirtį turėjusių ekonomistų, auditorių dirbo ir jauni teisininkai, kurie stengėsi, kad mokestinių ginčų procesas ir jo pasėkoje priimamas sprendimas neapsiribotų keliais sakiniais ir trumpo verdikto priėmimu, o būtų paremtas teisės normų, surinktų duomenų / informacijos analize ir motyvacija. Kadangi tiek metų pasirinktos veiklos srities nekeičiau, turbūt pasirinkimas buvo teisingas.

Kokių savybių reikia dirbant Komisijos nariu? Ko reikia, kad Komisija būtų pasitikima?

Turbūt kažkokių specifinių savybių turėti nereikia, tiesiog reikia būti kruopščiam, atsakingam, gal pradžioje turėti šiek tiek daugiau teisinių / ekonominių su mokestiniais teisiniais santykiais susijusių žinių, na, o vėliau viskas išmokstama. Reikia tik nuolat domėtis Lietuvoje ir užsienyje vykstančiais su mokesčiais ir jų administravimu susijusiais pokyčiais. Komisija yra patikima institucija, nes joje dirba profesionalūs mokesčių specialistai, besistengiantys nuodugniai įsiklausyti į kiekvienos ginčo šalies argumentus ir priimti objektyvų bei pagrįstą sprendimą.

Ar atsimenate pirmąją jums kaip pranešėjai paskirtą bylą ir koks buvo sprendimas?

Taip, atsimenu. Ginčas vyko dėl vertybinių popierių pardavimo pajamų apmokestinimo, mokesčių administratoriui pritaikius turinio viršenybės prieš formą instrumentą. Nes tarp susijusių asmenų, valdžiusių skirtingą kiekį to paties vieneto akcijų, buvo dirbtinai išskaidyta už akcijų pardavimą gautina pajamų suma (kieno akcijos apsimokestino, tas gavo mažiau, o kieno ne – ženkliai daugiau pajamų už tapačias to paties emitento tuo pat metu parduotas akcijas). Mokesčių mokėtojo skundas buvo tenkintas iš dalies, pajamų mokesčio suma jam buvo nurodyta sumokėti,tačiau jis buvo atleistas nuo delspinigių mokėjimo dėl jo sunkios socialinės / ekonominės padėties. Teismas Komisijos sprendimą paliko nepakeistą, o įstatymo leidėjo valia vertybiniųpopierių apmokestinimas, kuriuo buvo ,,formaliai“ pasinaudota šioje situacijoje, buvo pakeistas nuo 2014 metų.

Kokios bylos/sprendimai labiausiai įsiminė?

Turbūt tie sprendimai, kuriuose išdėstytai pozicijai teisminio nagrinėjimo metu buvo nepritarta. Nors jų nebuvo daug (per metus teismai pakeičia ar iš dalies pakeičia iki 20 proc. apskųstų Komisijos sprendimų), tačiau dalis jų buvo tikrai susiję su reikšmingais mokesčių teisės normų aiškinimo klausimais: pajamų gavimo momento traktavimu, mokesčių mokėtojų sąžiningumo kriterijais, pajamų natūra pripažinimu / nepripažinimu. Tenka pasvarstyti, kodėl vis tik išsiskyrė Komisijos ir teismų pozicijos.

Gal atsimenate kokį nustebinusį įvykį ar nutikimą dirbant Komisijoje?

Įvykių nagrinėjant mokestinius ginčus būta įvairių: ir liūdnų (mokesčių mokėtojų ašarų jaučiant nuoskaudas iš mokesčių administratoriaus pusės), ir linksmų, juos prisiminti maloniau. Kartą mokesčių mokėtojas, nesutikęs su administratoriaus pozicija, į Vilniuje vykstantį Komisijos posėdį iš kito Lietuvos miesto pakvietė ir atsivežė liudytoją, kuris, pasak mokesčių mokėtojo, turėjo paliudyti, jog yra ne taip, kaip nustatė mokesčių administratorius. Liudytojas pasakęs, jog jis papasakos, kaip buvo iš tikrųjų, asmens nuostabai jo skunde išdėstytos versijos nepatvirtino, priešingai, įvykius nupasakojo lygiai taip, kaip ir buvo nustatęs mokesčių administratorius. Nors po tokių įvykių bylos baigtis buvo lyg ir aiški, bet po posėdžio svarstėme, kaip tokioje situacijoje asmenys parvažiuos namo, į savo miestą? Visai neseniai, Komisija, išklausiusi mokesčių administratoriaus konsultacijos garso įrašą, patenkino mokesčių mokėtojo skundą ir atleido mokesčių mokėtoją nuo delspinigių mokėjimo, nes nustatė, jog konsultacija buvo neteisinga / klaidinga. Gavome dėkingumo laišką iš mokesčių mokėtojo, kuris džiaugėsi ginčo baigtimi, teigdamas, kad tai viena laimingiausių dienų jo gyvenime.... Malonu, kai Komisijos pastangos dirbti atsakingai nenueina veltui ir suteikia mokesčių mokėtojams galimybę pasitikėti institucija ir pačia teisine sistema.

Ar buvo tokių bylų, dėl kurių negalėjote užmigti? Kaip atsipalaiduodavote po įtempto bylų nagrinėjimo?

Kadangi įprastai miegu prastai, kai negaliu šio proceso sieti su kokiomis nors konkrečiomis bylomis. Tačiau mokestinių ginčų bylų nagrinėjimas nėra procesas, kurį gali lengvai pamiršti, tiesiog uždaręs posėdžių salės duris. Nes tai susiję su ginčo šalių emocijomis, jų finansiniais interesais, kai kurios bylų kategorijos kartojasi dažnai, todėl pagalvoti tenka dažnai, o ir posėdžiai kartais būna ilgi, ypač kai argumentų daug ir jais norima bet kokiu būdu įtikinti kitą šalį. Todėl džiaugiuosi, kad turiu kaimelį su mišku ir gamta, kur leidžiant laiką su šeima ir pavykdavo atsipalaiduoti, o kartais ir rasti saliamonišką sprendimą vykusiam ginčui išspręsti.

Kokie svarbiausi pokyčiai įvyko mokestinių ginčų srityje? Ką manote dar reikėtų keisti ar tobulinti šioje srityje?

Ikiteisminis mokestinių ginčų nagrinėjimas dabar jau nėra vien formalus procesas, nes priimami sprendimai yra išsamūs, motyvuoti, procesas sudaro galimybes mokesčių mokėtojams operatyviai spręsti ginčą su mokesčių administratoriumi be teisminių instancijų dalyvavimo, atitinkamais atvejais prašyti kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo ir jį gauti. Galbūt ateityje įstatymų leidėjas galėtų numatyti skirtingus skundų nagrinėjimo terminus skirtingo sudėtingumo byloms: paprastesnėms trumpesnius, sudėtingesniems – ilgesnius, gal tokiu būdu procesas būtų dar optimalesnis.

Ką manote apie mokestinių baudų padidinimą? Ar tai sumažina mokesčių pažeidimus?

Su mokesčiais dirbu nuo 2000 m., todėl prisimenu ir taip pat vadinamų ,,žiauriųjų akcijų“ laikus, kai įstatymų leidėjui už tam tikrus pažeidimus numačius dideles baudas, jas taikantys asmenys ieškodavo būdų kaip jas paskirti mažesnes ar sumažinti, o galiausiai buvo pradėti taikyti baudų dydį mažinantys (atgal galiojantys) teisės aktai. Istorinė atmintis rodo, kad aklas baudų didinimas nebuvo tai, dėl ko pagerėdavo mokesčių mokėjimas ar mažėjo mokestinių pažeidimų. Tai tik ,,aliuzija“, kad yra priemonės, kurios gerina mokesčių administravimą ir užtikrinimą mokestinių pažeidimų prevenciją. Todėl nesu baudų didinimo šalininkė, nes ne baudos dydis lemia mokestinių pažeidimų mažėjimą, o žinojimas, kad ji bus realiai pritaikyta ir ją reiks sumokėti, atlikus patikrinimą, kai kitos kontrolės priemonės neturės reikiamo poveikio mokesčių mokėtojui.

Ką patartumėte ginčų šalims?

Pirmas patarimas, tiek mokesčių mokėtojui, tiek mokesčių administratoriui, daugiau kalbėtis ir stengtis pasiekti kompromisą dar iki ginčo pradžios. Jeigu jau ginčas neišvengiamas, tuomet šiame procese gerbti vienas kitą ir nepiktnaudžiauti kiekvienai šaliai proceso suteikiamomis galimybėmis. Tai tik ginčas ir jis anksčiau ar vėliau baigsis, o gyvenimas eis toliau.

Ko palinkėtumėte Komisijos kolegoms arba pasiliekantiems MGK?

Geros sveikatos, daug ukvatos ir protingų bei subalansuotų sprendimų, ieškant teisingo kompromiso tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo.

 

Komisijos narę kalbino Vilma Vildžiūnaitė.