2024-03-01

Darbą pradeda nauja Mokestinių ginčų komisijos narė Gvida Ivanauskienė

Nuo šiandien darbą Mokestinių ginčų komisijoje pradeda konkurso būdu Vyriausybės paskirta nauja Komisijos narė Gvida Ivanauskienė. Taip pat nuo kovo 1 dienos antrai kadencijai Komisijos nare Vyriausybės paskirta ir Vilma Vildžiūnaitė.

Gvida yra baigusi Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės studijų specializacija), kuriame įgijo teisės magistro laipsnį.

Šiuo metu Komisiją sudaro penki nariai: Komisijos pirmininkas Evaldas Raistenskis, nariai – Jurgita Narkevičiūtė, Andrius Venius, Vilma Vildžiūnaitė ir naujai paskirta Gvida Ivanauskienė.

 

Trys klausimai naujajai Komisijos narei Gvidai Ivanauskienei:

Kur dirbote iki paskyrimo Komisijos nare?

Iš karto po studijų įsidarbinau Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) Teisės departamente ir čia dirbau iki šiol. Taigi, skaičiuoju jau 20-us darbo metus mokesčių srityje: pradžioje gilinausi į gyventojų pajamų mokesčius, vėliau dirbau pelno mokesčio srityje, galiausiai, pritaikiusi savo studijų šakos žinias, daugiausia dirbau tarptautinio apmokestinimo srityje, vykdžiau dvigubo apmokestinimo ginčų su užsienio mokesčių administracijomis procedūras, atstovavau VMI Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei Europos Sąjungos institucijų įvairiose darbo grupėse.

 

Kaip savo patirtį panaudosite Komisijoje?

Mokesčių įstatymų ir juos detalizuojančių poįstatyminių aktų nuostatų interpretavimas ir taikymas praktinėse situacijose, tarptautinių dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimas, atstovavimas teismuose ir atsiliepimų mokestiniuose ginčuose rengimas, individualizuotų įpareigojančių sprendimų dėl mokesčių teisės aktų taikymo būsimiesiems sandoriams priėmimas, ekspertinis dalyvavimas tarptautinių organizacijų darbo grupėse, nagrinėjančiose pasaulines apmokestinimo tendencijas ir problematiką, tai tik dalis mano darbo patirties, kuri tiesiogiai koreliuoja su pagrindiniu MGK tikslu – objektyviai išnagrinėti mokesčių mokėtojo skundą ir priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

 

Kam skirsite dėmesį būdama MGK nare?

Mokesčių administravimo patirtis išmokė į kiekvieną mokesčių mokėtojo situaciją žiūrėti individualiai, t. y. atsižvelgti ne tik į bendrąją įstatymo raidę bei faktinių aplinkybių visumą, tačiau įvertinti ir nuolat dinamiškai kintančios aplinkos (pvz., įstatymais nereglamentuotų inovatyvių verslo formų) poveikį, kuris gali lemti nestandartines, tačiau teisingas mokestines pasekmes. Taigi, dėmesį skirsiu ne tik teisėto, bet ir teisingo apmokestinimo užtikrinimui.