Darbo organizavimas Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbus karantiną Vilniaus savivaldybėje

Data

2020 10 28

Įvertinimas
0

PRANEŠIMAS

 

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Mokestinių ginčų komisija) darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu siekiant užtikrinti Mokestinių ginčų komisijos kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą bei sumažinti riziką koronaviruso (COVID -19) infekcijai plisti.

Informuojame, kad:

1. Skundus, prašymus, paklausimus ir kitus Mokestinių ginčų komisijai skirtus dokumentus prašome pateikti šiais būdais:

  • per centrinį mokesčių administratorių,
  • elektroniniu paštu adresu info@mgk.lt,
  • portale e. pilietis,
  • paštu arba tiesiogiai adresu Vilniaus g. 27, Vilnius

2. Mokestinių ginčų komisija nagrinėja pareiškėjų skundus dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (mokesčių administratorių) sprendimų:

1) dėl apskaičiuoto ir nurodyto sumokėti į biudžetą mokesčio, delspinigių ir baudų,

2) dėl atsisakymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą),

3) neatleisti nuo baudų bei (arba) delspinigių,

4) dėl įskaitytos mokesčio permokos.

(Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 22 dalis ir 145 straipsnio 2 dalis).

 

3. Mokestinių ginčų komisija posėdžius rengia nuotoliniu būdu (atvykti į Mokestinių ginčų komisijos patalpas nereikia). Pareiškėjas ir/ar kiti dalyviai gali atvykti į Mokestinių ginčų komisijos patalpas dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu tuo atveju, jei reikia pasinaudoti Mokestinių ginčų komisijos įranga ir internetu.

 

4. Mokestinių ginčų komisijos sprendimai pareiškėjams ir mokesčių administratoriams bus išsiunčiami įprastu ir (arba) elektroniniu būdu per e.pristatymas.

 

5. Mokestinių ginčų komisijos patalpose:

  • vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), būtina dezinfekuoti rankas prie įėjimo į Mokestinių ginčų komisijos patalpas esančiomis dezinfekcinėmis priemonėmis, laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
  • neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

 

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 268 4000, int. svetainėje www.lrv.mgk.lt,
 el. p.
info@mgk.lt.