2024-03-12

Ginčai Mokestinių ginčų komisijoje 2023 metais: skaičiai ir pokyčiai

Mokestinių ginčų komisija (Komisija) pristato praėjusių metų mokestinių ginčų skaičius ir  pokyčius, susijusius su ginčų dalyviais, Komisijos sprendimų baigtimi ir apskundimo rezultatais.

Palyginus su ankstesniais metais, pastebimas verslo ginčų dalies tarp visų ginčų padidėjimas. Iš 2023 metais Komisijos gautų skundų, juridinių asmenų gautų skundų dalis sudarė 56 proc., o gyventojų inicijuotų ginčų dalis nesiekė ir pusės visų ginčų –  44 proc. Ankstesniais metais gyventojų dalis sudarydavo daugiau kaip pusę (56 proc.) visų skundus pateikusių asmenų. Iš viso Komisija 2023 m. priėmė 300 sprendimų.

Praėjusiais metais mokesčių mokėtojai aktyviau gynė savo teises nei 2022 metais – skundų skaičius išaugo penktadaliu. Daugiausia ginčų kilo dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų (74 proc. atvejų), antroje vietoje rikiavosi Muitinės departamento apskųsti sprendimai (22 proc.), mažiausią dalį, kaip ir ankstesniais metais, sudarė ginčai, kurių šalis buvo Aplinkos apsaugos departamentas (4 proc.). Palyginus su 2022 metas, ginčų dėl Muitinės departamento sprendimų dalis tarp visų administratorių padidėjo, o Valstybinės mokesčių inspekcijos sumažėjo (ankstesniais metais skundai dėl Muitinės departamento sprendimų sudarydavo apie 15 procentų, VMI – 80 procentų visų atvejų). Ginčų su Muitine skaičius padidėjo iš esmės dėl to, kad pareiškėjai nesutiko su Muitinės sprendimais, pagal kuriuos dėl įrodymų trūkumo nebuvo pripažintos užbaigtomis su Rusija ir Baltarusija susijusios tranzito procedūros.   

Daugiau nei pusės Komisijos sprendimų šalys neskundė – sprendimai tapo vykdytinais. Tokių sprendimų dalis siekė 63 procentus. Viso praėjusiais metais LVAT (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) ir VAAT (Vilniaus apygardos administracinis teismas) priėmė sprendimus dėl 75 Komisijos sprendimų. Iš jų – 88 proc. apskųstų sprendimų liko nepakeisti, o 12 proc. Komisijos sprendimų buvo panaikinti arba gražinti centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo.

2023 metais Komisija patvirtino 56,6 proc. mokesčių administratorių sprendimų. Likusieji apskųsti mokesčių administratoriaus sprendimai (43,4 proc.) buvo panaikinti  arba pakeisti sumažinant apskaičiuotas sumas, arba perduoti nagrinėti iš naujo (panaikintų sprendimų dalis sudarė 8 procentus). Ankstesniais laikotarpiais nepatvirtintų mokesčių administratorių sprendimų dalis sudarė nuo 34 iki 37 procentų.

Pasak Komisijos pirmininko Evaldo Raistenskio, Komisija veiksmingai prisidėjo prie tinkamo asmenų teisių gynimo užtikrinimo. Tai, kad praėjusiais metais didelė dalis sprendimų ginčo dalyvių nebuvo skundžiama teismui, ir tai, kad apskundus – beveik 90 procentų sprendimų teismų liko nepakeisti, rodo aukštą Komisijos narių ir darbuotojų profesionalumą ir pasitikėjimą Komisija. Svarbu ir tai, kad ginčas Komisijoje išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas operatyviai – per du mėnesius.   

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

Vilma Vildžiūnaitė, Komisijos narė

8 686 40332

Pridedamose diagramose pateikiami 2020-2023 metų duomenys.

 

Įsiteisėję Komisijos sprendimai, kurių ginčo šalys neginčijo (procentais)

 

Administracinių teismų priimti sprendimai, kuriais palikti nepakeisti Komisijos sprendimai (procentais)