2024-04-10

Komisijos darbuotojai sėmėsi patirties ir dalinosi gerąja praktika Estijoje

Mokestinių ginčų komisijos nariai ir darbuotojai lankėsi Estijoje, kurioje susitiko su Estijos mokestinius ginčus nagrinėjančiais teisėjais ir mokesčių administratoriaus darbuotojais.

Susitikimų metu buvo diskutuojama apie probleminius ginčus, susijusius su PVM grandinėmis, PVM atskaita, nesąžiningumo vertinimu PVM sandoriuose, dirbtinių darinių pripažinimu bei piktnaudžiavimo aspektais. Be to, buvo pasidalinta Teisingumo Teismo aktualia praktika, susijusia su Lietuvos ir Estijos inicijuotais prašymais.

Talino administracinio teismo pirmininkas Kaupo Kruusvee, teisėjos Kadriann Ikkonen ur Maret Hallikma pristatė teismo ginčų statistiką, pagrindinių mokestinių ginčų praktiką bei technines ir IT sistemų priemones, kurios naudojamos teisme ginčų nagrinėjimo metu. Teisėjai pabrėžė, kad teismas aktyviai informuoja apie asmenų galimybes ginti savo teises, tuo tikslu yra išleisti ,,komiksų“ stiliaus informaciniai bukletai, kurie yra pateikti ir teismo patalpose.

Estijoje yra trijų lygių teismų sistema. Kaip pirmosios instancijos teismai veikia apskričių ir administraciniai teismai, kaip antrosios – apeliaciniai teismai (yra Tartu ir Taline). Aukščiausiosios instancijos teismas yra Tartu veikiantis Aukščiausiasis Teismas.

Tarp mokestinių ginčų vyrauja ginčai dėl PVM, mažiausią dalį sudaro ginčai dėl muitų. Apie trečdalį bylų sudaro Estijos mokesčių administratoriaus prašymai dėl leidimų atlikti išieškojimo veiksmus (Komisijos pastaba – Lietuvoje išieškojimo veiksmai atliekami ne ginčo tvarka – tiesiogiai nukreipiant išieškojimus į banko sąskaitas, o vėliau perduodant vykdyti antstoliams, todėl nėra reikalingi teismų leidimai).

Mokestinių ginčų bylų nagrinėjimas Estijos teismuose pastaraisiais metais užtruko nuo 400 (2021 m.) iki 442 (2023 m.) dienų.

2023 metų Estijos Talino administracinio teismo duomenys rodo, kad 46 procentais mokestinių ginčų dėl mokesčių apskaičiavimo atvejų yra atmetami mokesčių mokėtojų prašymai, 17 procentų atvejų patenkinama arba dalinai patenkinama, o likusieji – grąžinami mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo. Jei palygintume su Komisijos sprendimais Lietuvoje, 2023 metais Komisija patvirtino 56,6 proc. mokesčių administratorių sprendimų. Likusieji apskųsti mokesčių administratoriaus sprendimai (43,4 proc.) buvo panaikinti arba pakeisti sumažinant apskaičiuotas sumas, arba perduoti nagrinėti iš naujo (panaikintų sprendimų dalis sudarė 8 procentus).

Komisijos atstovai Andrius Venius ir Vilma Vildžiūnaitė pristatė Komisijos veiklą, Lietuvos mokestinių ginčų sistemą ir aktualius ginčus.

Estijos mokesčių administratoriaus atstovai generalinio direktoriaus pavaduotoja Raili Roosimaa, Teisės departamento atstovas Karel Miisna pristatė mokestinių ginčų procesą, mokestinių ginčų aktualius sprendimus, veiklos procedūras ir priemones, kurios taikomos, siekiant sumažinti ginčus ir paskatinti savanorišką mokesčių sumokėjimą.

Estijoje, skirtingai nei Lietuvoje, veikia tik vienas mokesčių administratorius – Estijos mokesčių ir muitų tarnyba, kuri ne tik administruoja mokesčius ir muitus, bet ir tiria finansinius nusikaltimus, įskaitant nusikaltimus, susijusius su mokesčių ir muitų vengimu.

Susitikimų metu sutarta plėtoti bendradarbiavimą ir ateityje: keistis informacija, susijusia su mokestiniais ginčais, tam tikrų mokesčių direktyvas įgyvendinančių įstatymų aiškinimu ir taikymu bei IT sistemų pokyčiais, padedančiais šalims paprasčiau ir greičiau pateikti skundą bei dalyvauti ginčuose. Institucijų atstovai pakviesti apsilankyti Vilniuje.