Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo organizavimas valstybės ekstermaliosios situacijos laikotarpiu

Data

2020 06 18

Įvertinimas
1

PRANEŠIMAS

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ (2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 588 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarimo protokolo Nr. 28 (1 klausimas 1 priedas) 1.2 priemonės siekiamu rezultatu (Nėra COVID-ligos protrūkių darbovietėse), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ bei kitais teisės aktais. Siekdami sumažinti riziką darbuotojams ir lankytojams susirgti koronaviruso infekcija (COVID -19) bei maksimaliai efektyviai ir saugiai vykdyti pavestas funkcijas, informuojame, kad:

1. Skundus, prašymus, paklausimus ir kitus Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtus dokumentus prašome pateikti šiais būdais:

  • per centrinį mokesčių administratorių,
  • elektroniniu paštu adresu info@mgk.lt,
  • portale e. pilietis,
  • paštu arba tiesiogiai adresu Vilniaus g. 27, Vilnius

 

2. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nagrinėja pareiškėjų skundus dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (mokesčių administratorių) sprendimų:

1) dėl apskaičiuoto ir nurodyto sumokėti į biudžetą mokesčio, delspinigių ir baudų,

2) dėl atsisakymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą),

3) neatleisti nuo baudų bei (arba) delspinigių,

4) dėl įskaitytos mokesčio permokos.

(Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 22 dalis ir 145 straipsnio 2 dalis).

3. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžius rengia ir nuotoliniu būdu, todėl ginčo šalys ir kiti dalyviai turi galimybę dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu (atvykti į Komisijos patalpas nereikia). Pareiškėjas ir/ar kiti dalyviai gali atvykti į Komisijos patalpas dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu jei reikia pasinaudoti Komisijos įranga ir internetu.

4. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai pareiškėjams ir mokesčių administratoriams bus išsiunčiami įprastu ir (arba) elektroniniu būdu per e.pristatymas.

5. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patalpose:

  • lankytojams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), būtina dezinfekuoti rankas prie įėjimo į Komisijos patalpas esančiomis dezinfekcinėmis priemonėmis, laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt;
  • neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

 

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 268 4000, int. svetainėje www.lrv.mgk.lt,
 el. p.
info@mgk.lt.