Paskirtas Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas ir nariai

Data

2020 11 03

Įvertinimas
0

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu  Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1396 „Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių paskyrimo“ pakeitimo“,  nuo 2020 m.  lapkričio 3 d. komisijos pirmininko pareigas eina Evaldas Raistenskis. Komisijos nariais paskirti Edita Galiauskaitė ir Andrius Venius.