PRANEŠIMAS

Data

2022 11 17

Įvertinimas
0

PRANEŠIMAS

 

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 7 d. pasitarimo protokolo Nr.32 punktą Nr.1 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir išlaidų mažinimo viešajame sektoriuje” pagal Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) pirmininko 2022-09-26 įsakymą Nr. 1-30 „Dėl energijos išteklių taupymo ir nuotolinio darbo organizavimo“ i n f o r m u o j a m e, kad:

1. Komisijoje darbas nuo 2022 m. spalio 17 d. iki 2023 m. kovo 1 d. kiekvienos darbo savaitės penktadieniais ir pirmadieniais organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

2. Skundus, prašymus, paklausimus ir kitus Komisijai skirtus dokumentus prašome pateikti šiais būdais:

- per centrinius mokesčių administratorius (Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM, Muitinės departamentą prie LR FM, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos);

- elektroniniu paštu adresu [email protected];

- portale e.pilietis;

- paštu arba tiesiogiai adresu Vilniaus g. 27, Vilnius, kiekvienos darbo savaitės antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais.

 

3. Komisijos sprendimai pareiškėjams ir mokesčių administratoriams bus išsiunčiami įprastu ir (arba) elektroniniu būdu per e.pristatymas.

 

Daugiau informacijos: tel. (85) 268 4000, 8699-64928, 8658-42236, interneto svetainėje www.lrv.mgk.lt; el. p. [email protected]