>

Karjeros galimybės

Valstybės tarnybos departamento skelbimus apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas kitose įstaigose rasite čia.

Vadovaujantis Pretendentų į Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius atrankos aprašu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8b904e035a911e99595d005d42b863e), paskelbta atranka Mokestinių ginčų komisijos nario pareigoms užimti.
 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-10-24