>

Korupcijos rizikos analizė

Siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ir savivaldybių įstaigų procedūras bei procesus, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Komisijos veiklos srityse 2016 –2020 m. neatliko.

Atnaujinimo data: 2023-09-11