>

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatai

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

Susipažinimo su Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės esančių mokestinių ginčų bylų medžiaga ir jos kopijų išdavimo tvarkos aprašas

DĖL MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PIRMININKO 2022 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1-14 “DĖL SUSIPAŽINIMO SU MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ESANČIŲ MOKESTINIŲ GINČŲ BYLŲ MEDŽIAGA IR JOS KOPIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO’’ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PIRMININKO 2022 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. 1-19 “DĖL ANTIKORUPCINIO (ETIŠKO) ELGESIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

ĮSAKYMO „DĖL MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS IR FUNKCIJŲ, KURIAS VYKDANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO" PRIEDAS Nr.1

ĮSAKYMAS DĖL MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS RIZIKŲ VALDYMO IR STEBĖSENOS PROCESŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANČIO DARBUOTOJO PASKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL VIDAUS DOKUMENTŲ REGLAMENTAVIMO PERIODINĖS PERŽIŪROS IR STEBĖSENOS PROCESO ĮGYVENDINIMO

 

Atnaujinimo data: 2024-02-02