>

Vadovas

Dr. Evaldas Raistenskis

Komisijos pirmininkas

Dr. Evaldas Raistenskis

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

2023 m. – suteiktas teisės daktaro laipsnis, Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetas, Daugpilio universitetas.  Daktaro disertacija apginta anglų kalba.

2011 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, teisės magistras.

DARBO PATIRTIS

2020 m. iki dabar – Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės pirmininkas

2024 m. iki dabar – Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto mokslo darbuotojas

2021 – 2023 m. – Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto tyrėjas

2020.06.01–2020.12.31 – Jaunesnysis mokslo darbuotojas LMT projekte „Organizacinės, ekonominės ir teisinės prielaidos optimizuoti psichologinę pagalbą ekstremaliomis aplinkybėmis dirbantiems specialistams“(Nr. P-COV-20-26).

2018 – 2021 – Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto jaunesnysis mokslo darbuotojas

Atsakomybės: Mokslo renginių ir mokslinės veiklos organizavimas, publikacijų rengimas teisės ir ekonomikos srityse.

2018–2020 m.  Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės komisijos narys.

2017–2018 m. – Vilniaus Universiteto Turto valdymo ir paslaugų centro Vyriausiasis specialistas teisės klausimais

Atsakomybės: Vilniaus universiteto Turto valdymo paslaugų centro kompetencijai priskirtų kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo politikos klausimų kuravimas; kadastrinių geodezinių duomenų tikslinimo užtikrinimas; statybų rangos ir remontų, valymo, apsaugos ir kitų Universiteto bendruomenei teikiamų paslaugų sklandaus organizavimo užtikrinimas; Universiteto atstovavimas padalinio administruojamose srityse valstybės ir savivaldybių institucijose, ir kituose juridiniuose asmenyse; teisinių rizikų valdymas visose padalinių veiklose; bendravimas su Universiteto profesinėmis sąjungomis, siekiant palankiausio abejoms pusėms, sprendimo.

2016– 2017 m. – Vilniaus Universiteto Teisės skyriaus teisininkas – projekto teisės ekspertas.

Atsakomybės: sutarčių rengimo, derinimo, vykdymo proceso organizavimas, kontrolė; sutartinių sąlygų vykdymo, terminų kontrolės užtikrinimas; teisinių reglamentų, aktų, kt. pokyčių, susijusių su Universitetu monitoringo užtikrinimas, vadovų informavimas, tolimesnių veiksmų suderinimas ir vykdymas; vidinių Universiteto dokumentų, raštų, tvarkų, instrukcijų rengimas bei atsakomybė už jų įgyvendinimo užtikrinimą; projekto dėl „Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos“ įgyvendinimo užtikrinimas; Universiteto atstovavimas valstybinėse institucijose; skyrių vadovų bei Universiteto padalinių konsultavimas teisiniais klausimais.

2015–2017 m. – Vilniaus Universiteto Teisės skyriaus teisininkas

Atsakomybės: Universiteto interesų atstovavimas įmonėse, santykių su trečiosiomis įmonėmis kuravimas ir palaikymas; įmonių steigimo ir kūrimo veiklos koordinavimas, struktūros ir valdymo organų funkcijų ir atsakomybių nustatymas, renkamų organų (komisijų, profsąjungų) narių skyrimo ir atšaukimo gairių nustatymas, įmonių kapitalo ir finansinių srautų kontrolė; Universiteto atstovavimas teismuose, ikiteisminiuose ginčuose; sutarčių rengimo, derinimo, vykdymo proceso organizavimas, kontrolė; Sutartinių sąlygų vykdymo, terminų kontrolės užtikrinimas; raštų, pretenzijų ir kitų procesinių dokumentų viešiems ir privatiems subjektams, rengimas; skyrių vadovų bei padalinių konsultavimas teisiniais klausimais.

2014–2014 m. – Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Teisės ir personalo skyriaus teisininkas

Atsakomybės: įstaigos vadovų ir darbuotojų konsultavimas darbo teisės klausimais; įvairių darbo santykiuose naudojamų dokumentų rengimas, tikrinimas bei derinimas; įstaigos atstovavimas santykiuose su kitomis įstaigomis, įskaitant įmonės atstovavimą valstybinėse institucijose, darbo ginčų komisijose.

2012–2013 m. – Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės specialistas

Atsakomybės: analizuoti aktualią teismų praktiką, mokestines bylas, rengti sprendimų projektus; buvau atsakingas už būtiniausių prekių ir paslaugų, užtikrinančių sklandžią ūkinę įstaigos veiklą, įsigijimą (kanceliarinių, higienos prekių, automobilių serviso paslaugų, spausdinimo ir kopijavimo paslaugų, kompiuterinių dalių, kompiuterių, spausdintuvų, statybų remonto rangos darbų ir kt. pirkimai); įstaigos Darbų saugos ir higienos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimas.

PROJEKTINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA

Pateiktos paraiškos, kuriose dalyvauju kaip mokslo darbuotojas, 2021 m.:

- Parengta ir pateikta paraiška Europos Komisijos kvietimui JUST2021-JACC „The effectiveness of the suspected or accused of a crime persons right of defence (to be defended with the help of a professional lawyer“.

Pateiktos paraiškos, kuriose dalyvauju kaip mokslo darbuotojas, 2020 m.:

- Gerovės visuomenė projektinėje paraiškoje „Investicinio klimato Lietuvos regionuose gerinimo rekomendacijos, remiantis korupcijos ir investicijų tarpusavio sąveika“ (paraiškos pateikimo numeris (P_GEV_2117))

- Jaunesnysis mokslo darbuotojas LMT mokslininkų grupių projekte „Cigarečių kontrabandos sąsaja su korupcija, pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu Baltijos šalyse, įvertinant gyventojų mokesčių moralės lygį“ (paraiškos pateikimo numeris (PMIP-21-205))