>

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nebuvo atliekamas, nes Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje nurodytais klausimais teisės aktų projektai nebuvo rengiami.

Atnaujinimo data: 2023-09-11