>

Korupcijos prevencijos programos

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtintą Lietuvos Respublikos nacionalinę kovos su korupcija 2015 - 2025 metų programą, parengė šiuos vidaus teisės aktus:

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-2022 metams

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovos su korupcija 2015 - 2025 metų programa

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2015 - 2016 metams

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2017 - 2018 metams

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2019 - 2020 metams

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtintosLietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos51 punkto nuostatas, 2017 m. sausio mėnesį pateikė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybaiInformaciją apie Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015 - 2025 metų programos įgyvendinimo eigą ir veiksmingumą 2016 metais.

Atnaujinimo data: 2023-09-11