>

Paslaugos

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Komisija), vykdydama savo veiklą, viešųjų ir administracinių paslaugų neteikia, nes Komisijos veikla nepriskirtina prie viešųjų ar viešojo administravimo subjektų teikiamų administracinių paslaugų.

Atnaujinimo data: 2023-09-11