>

Informacijos apie asmenį surinkimas

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Kas skiria į pareigas

1.

Komisijos pirmininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė bendru finansų ministro ir teisingumo ministro teikimu

2.

Komisijos narys

Lietuvos Respublikos Vyriausybė bendru finansų ministro ir teisingumo ministro teikimu

3.

Patarėjas

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas

4.

Patarėjas

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas

Informacija apie Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės STT pateiktus prašymus pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį

Eil. Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Prašymo pateikimo STT data

1.

Skundų nagrinėjimo skyrius

Skyriaus vedėjas

2017-01-12

2.

Bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus vedėjas

2017-08-18

3.

Skundų nagrinėjimo skyriusSkyriaus vedėjas2019-01-02

Atnaujinimo data: 2023-09-11