Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiksmų.

Atnaujinimo data: 2023-09-11