Naujienos

high-level-rack-gdda86670f_1280.jpg
2022 12 01
Mokestiniai ginčai dėl prekių muitinės vertės: ar galima išvengti klaidų?

Mokestinių ginčų praktika rodo, jog glaudus ryšys su pardavėju (eksportuotoju), pernelyg maža importuojamų prekių kaina, netinkamai aprašyta prekė – tai aplinkybės, kurios gali lemti papildomus iššūkius ir importo mokesčius.

scissors-g943b627ed_1280.jpg
2022 11 29
Ką svarbu žinoti verslui apie mokestinius nuostolius: 10 pagrindinių taisyklių

Mokestinių ginčų komisija, atsižvelgdama į ginčų praktiką, pristato kokias klaidas daro verslas, pripažindamas nuostolius ir pateikia patarimus kaip šių klaidų išvengti. Lietuvoje už 2021 metus  apie 43 000 verslo subjektų arba 28 proc. visų įregistruotų įmonių deklaravo mokestinius nuostolius, kurie susidaro, kai leidžiami ...

2022 11 17
PRANEŠIMAS

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 7 d. pasitarimo protokolo Nr.32 punktą Nr.1 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir išlaidų mažinimo viešajame sektoriuje” pagal Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) pirmininko 2022-09-26 įsakymą Nr. 1-30 „Dėl energijos išteklių taupymo ir nuotolinio darbo organizavimo“ i n f o r m u o j a m e, kad: 1. Komisijoje darbas nuo 2022 m. spalio 17 d. iki 2023 m. kovo 1 d. kiekvienos darbo savaitės penktadieniais ir pirmadieniais organizuojamas nuotoliniu būdu.

Struktūra ir kontaktai

contact-image

Evaldas Raistenskis

Komisijos pirmininkas

Įstaigos kontaktai

Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4000
El. p. [email protected]