10 bendrų klaidų, kurias daro mokesčių mokėtojai mokestiniuose ginčuose

Data

2021 04 19

Įvertinimas
2
question-mark-550787_1280.jpg
  1. Pateikia skundą ne Mokestinių ginčų komisijai, o Administracinių ginčų komisijai arba Mokestinių ginčų komisijai pateikia skundą, nors situacija nepatenka į mokestinio ginčo kategoriją. Detaliau, ką nagrinėja Komisija, galima rasti Komisijos naujai išleistame klausimyne ,,Kada mokesčių mokėtojas gali pateikti skundą Mokestinių ginčų komisijai“ https://mgk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/mokestiniu-gincu-nagrinejimas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriems sprendimams taikomos kelios apskundimo tvarkos, pavyzdžiui, kai viename sprendime apskaičiuojamas mokestis už aplinkos teršimą ir mokestis už gamtos išteklius.
  2. Pavėluoja pateikti skundą Mokestinių ginčų komisijai. Skundas Komisijai gali būti pateikiamas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos. Įteikimo data laikoma: kai mokesčių mokėtojas (jo atstovas) parašu patvirtina apie dokumento gavimą (arba pažymima apie atsisakymą priimti); siunčiant registruotu laišku – penkta darbo diena, einanti po siunčiamo laiško perdavimo paštui dienos; kai dokumentai siunčiami mokesčių mokėtojo nurodytu elektroninio pašto adresu – išsiuntimo el. paštu diena. Atkreipiame dėmesį, kad sprendimai, skirtingai nei kiti dokumentai, mokėtojui nepateikiami per ManoVMI informacinę el. paslaugų sistemą. Praleidęs terminą, mokėtojas įgyja teisę kreiptis į Komisiją dėl termino atnaujinimo, nurodydamas priežastis.
  3. Pateikia skundą su trūkumais. Dažniausi trūkumai: nesuformuotas skundo reikalavimas, nepateikti nesutikimo argumentai, skundas nepasirašytas.
  4. Pasirenka atstovą, kuris neturi kompetencijos mokesčių srityje. Nors Komisijoje neprivaloma turėti atstovo, bet sudėtingesnėse bylose mokėtojai paprastai nusprendžia pasitelkti advokatą ar kitą asmenį. Atstovų klaidos, kurios išryškėjo praktikoje: (a) nesuprasdamas mokesčių administratoriaus sprendimo, advokatas apskundė tik dalį sprendimo, o klaidą pastebėjo tik tada, kai buvo pradėtas išieškojimas; (b) atstovas argumentavo priešingai, nei reikalinga, siekiant pagrįsti teisę ar lengvatą. Pavyzdžiui, atstovas, siekdamas pagrįsti teisę į PVM atskaitą, argumentavo, kad nevykdė PVM apmokestinamos ekonominės veiklos arba įrodinėjo, kad turtas naudojamas visuomenės reikmėms, nors faktiškai paaiškėjo, kad naudojama PVM ekonominei veiklai; (c) atstovas skunde nepasisakė dėl baudų ir delspinigių, nors bylos nagrinėjimo posėdžio metu pradėjo kelti šį klausimą; (d) skunde paprašė atleisti nuo baudų ir/ar delspinigių, o bylos nagrinėjimo metu iškėlė ir nesutikimo su sprendimu iš esmės klausimą.
  5. Prašo atidėti posėdį, bet nenurodo priežasčių ir/ar nepateikia įrodymų. Pateikiant įrodymus, gali būti nurodomos įvairios priežastys, pavyzdžiui, kelionės bilietai, jei išvyksta atostogauti, teismų bylų, kuriose advokatas privalo dalyvauti, tvarkaraščiai ar kt.
  6.  Pradeda Komisijai teikti įrodymus, kurie anksčiau nebuvo teikti mokesčių administratoriui. Visi įrodymai turi būti pateikti mokesčių administratoriui kuo ankstesnėje stadijoje.
  7. Prisijungia nuotoliniu būdu arba ateina į posėdį, neturėdamas asmens dokumento. Mokesčių mokėtojas ir atstovas privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą: pasą arba asmens tapatybės kortelę.
  8. Neturi įgaliojimo atstovauti įmonę ar gyventoją. Įgaliojimo nereikia, jei Komisijoje atstovauja įmonės, įstaigos vadovas. Įgaliojimo reikia sutuoktiniui ar pakviestam ekspertui, tačiau nereikia liudytojams, kurie pasirašo pasižadėjimą laikyti paslaptyje konfidencialią informaciją.
  9. Nėra paprašoma vertėjo arba nėra išverstas į lietuvių kalbą užsienio kalba pateiktas skundas ir pridėti dokumentai. Mokesčių mokėtojas, norėdamas per Komisijos posėdį naudotis vertėjo paslaugomis, Komisijai turi pateikti prašymą raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki nustatytos posėdžio datos. Už vertėjo paslaugas mokama iš Komisijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.
  10. Praleidus skundo padavimo terminą ir prašant jį atnaujinti, nepridedamas pats skundas ir/ar skunde nurodomi dokumentai.