Gavote pranešimą iš Mokesčių inspekcijos: kokios teisinės galimybės atsiranda gyventojams

Data

2021 08 05

Įvertinimas
1
audit-3167425.jpg

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Komisija) pastebi, kad vis dažniau gyventojai teiraujasi dėl galimybės apskųsti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gautą pranešimą, nurodantį patikslinti pajamų deklaraciją.

Komisija informuoja apie gyventojų teisines galimybes, gavus pranešimą iš mokesčių inspekcijos dėl deklaracijų tikslinimo.

Atkreipiame dėmesį, jog metinės pajamų deklaracijos pateikimas yra savarankiškas mokesčių mokėtojo veiksmas, todėl mokesčių administratorius negali priversti gyventojo patikslinti deklaracijoje nurodytas sumas, su kuriomis jis nesutinka, t. y. tokie pranešimai patikslinti pajamų deklaraciją nėra įpareigojantys.

Tačiau tuo atveju, jei gyventojas nesutinka su pranešimu, kai kuriais atvejais jis gali apskųsti tokio mokesčių administratoriaus veiksmo pasekmes. Gyventojas gali inicijuoti mokestinį ginčą, pateikdamas skundą Komisijai, tuomet, jei dėl nurodyto deklaracijos nepatikslinimo mokesčių mokėtojui negrąžinama deklaruota mokesčio permoka (deklaracija su deklaruota grąžintina gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) suma prilyginama prašymui grąžinti permoką). Tokiu atveju nesvarbu, ar siūlomas tikslinimas susijęs su pačios permokos (išlaidų) perskaičiavimu, ar su pajamų pripažinimu apmokestinamomis pajamomis.

Ši teisė asmeniui kyla, jei yra suėję Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 87 straipsnyje numatyti GPM permokos grąžinimo terminai (liepos 31 d. arba po 90 dienų, jei deklaracija buvo pateikta vėliau nustatyto termino), neatsižvelgiant į tai, kad mokesčių administratorius nėra priėmęs atskiro sprendimo dėl pajamų mokesčio permokos negrąžinimo.

Kitais atvejais, kai mokesčių administratoriaus pranešimas nesukelia teisinių pasekmių, t. y. neapriboja teisių ar nesukelia mokestinių prievolių, tokio pranešimo, kaip ir bet kurios mokesčių administratoriaus konsultacijos, apskųsti Komisijai nėra teisinio pagrindo.

Papildomai pažymime, jog gyventojui apsisprendus netikslinti pajamų mokesčio deklaracijos taip, kaip rekomenduoja mokesčių administratorius, pastarasis gali atlikti gyventojo mokestinį patikrinimą ir tokio patikrinimo metu apskaičiuoti mokestį, taip pat skirti baudą bei delspinigius. Svarbu žinoti, kad mokestinio patikrinimo rezultatai visada gali būti skundžiami, inicijuojant mokestinį ginčą, tačiau taip pat reikia įvertinti, kad pripažinus mokestinio patikrinimo rezultatus teisėtais ir pagrįstais, už visą nesumokėjimo laikotarpį yra skaičiuojami delspinigiai, nebent gyventojas, apsidrausdamas nuo galimų delspinigių apskaičiavimo, mokesčio sumą sumoka anksčiau.

Apskaičiavus delspinigius ir/ar baudas, gyventojas įgyja teisę neribotą laikotarpį kreiptis dėl atleidimo nuo šių piniginių prievolių, remdamasis MAĮ 100 ir 141 straipsniais bei teisingumo, protingumo, proporcingumo principais.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

Vilma Vildžiūnaitė,  +370 686 40332