GINČUS DĖL APLINKOS TERŠIMO MOKESČIO KITĄMET NAGRINĖS MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA

Data

2020 12 16

Įvertinimas
0
MGK naujas mokestis.jpg

Kilus ginčams dėl mokesčio už aplinkos teršimą, Mokestinių ginčų komisija nuo
2021 metų taps privaloma ikiteismine ginčus nagrinėjančia institucija. Komisija yra įpareigota spręsti mokesčio už aplinkos taršą ginčus, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimais. Iki šio pakeitimo Komisija sprendė ginčus tarp mokesčių mokėtojų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos arba Muitinės departamento prie Finansų ministerijos.

Pagal naujus pakeitimus, ūkio subjektai ir gyventojai, nesutinkantys su Aplinkos apsaugos departamento sprendimais dėl mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo arba sumokėjimo, privalės pateikti skundą Komisijai, o jei nesutiks su pastarosios sprendimu, kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Tokia pati tvarka galios ir tuomet, kai bus skundžiami VĮ ,,Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro“ sprendimai dėl mokesčio už aplinkos teršimą.

Atkreipiame dėmesį, kad ginčijamus sprendimus, susijusius su mokesčio apskaičiavimu už aplinkos teršimą dėl penkių objektų (stacionariųjų ir mobiliųjų šaltinių, gaminių ir pakuočių atliekų bei sąvartyne šalinamų atliekų) tvirtina Aplinkos apsaugos departamentas. Įsigaliojus naujiems pakeitimams, sprendimus dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų (pavyzdžiui, traktorių) priims Valstybės įmonė ,,Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“.

Svarbu pažymėti, kad bylos nagrinėjimas Komisijoje vyksta paprasčiau ir greičiau nei teisme. Skundo nagrinėjimas Komisijoje trunka iki 60 dienų, Pareiškėjams neprivaloma samdyti advokato ir mokėti žyminio mokesčio. Įsigalioję Aplinkos mokesčio įstatymo pakeitimai ne tik leis greičiau išnagrinėti skundus, bet ir turėtų sumažinti teismų darbo krūvį.

Mokestinių ginčų praktika rodo, kad daugiau nei pusė Komisijos sprendimų (apie 60 proc.) įsiteisėja ir nėra skundžiami teismams. Pavyzdžiui, 2019 m. net 67 proc. sprendimų bylų šalys toliau neginčijo teismui. Ankstesniais metais (2017 ir 2018 metais) neginčijamų sprendimų dalis sudarė 59 proc. Tai reiškia, kad visais šiais atvejais mokestinis ginčas baigėsi po Komisijos sprendimo priėmimo.

Siekdama padėti Pareiškėjams rengti skundus, Komisija Interneto portale patalpino skundo formos (šablono) pavyzdį, https://mgk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/mokestiniu-gincu-nagrinejimas.

 

Kilus klausimams kreiptis:

Vilma Vildžiūnaitė, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narė

+370 686 40332, vilma.vildziunaite@mgk.lt